VN
Tìm nhóm kỹ thuật của bạn, nhanh hơn
Nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng cho thử thách. Làm theo các hướng dẫn sau để liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ.
1
How big is your company?
2
What industry are you in?
3
What kind of engineers or other resources do you need?
4
Is your budget over $8k/Month?
5
How long do you need the resource or resources?
6
How long do you need the resource or resources?
7
What level of engagement do you need from the resource or resources?
8
Are you comfortable working with someone remotely on a similar timezone who speaks fluent English?
9
What's your full name?
10
What's your work email?
11
What's your company website?
https://
12
What's your phone number?
13
Would you like to speak today to find pre-vetted candidates?
Cảm ơn bạn
Cảm ơn bạn đã gửi thông tin của bạn. Một Chuyên gia Tuyển dụng có thể liên hệ trong thời gian ngắn để thảo luận về các ứng viên đã được kiểm tra trước